OMIEN POLKUJENTEKIJÄT

LÄHTÖKOHDAT

Staffpoint halusi kirkastaa brändiään ja vahvistaa positiivista mielikuvaa modernina ja laadukkaana henkilöstöpalvelujen tarjoajana Suomessa. Meidät pyydettiin apuun luomaan pölyistä puhdistettu brändi-identiteetti, joka sekä tarinankerronnaltaan että visuaaliselta ilmeeltään puhuttelisi laaja-alaisesti eri kohderyhmiä.

LUOVA RATKAISU

Projektin perustana oli vahva strateginen pohjatyö, jossa pyrimme ymmärtämään yrityksen kohderyhmät ja mikä heihin vaikuttaa. Analysoimme kilpailijoita, alan muutosvoimia ja Staffpointin aitoa olemassaolon tarkoitusta, jotta pystyimme luomaan brändityön pohjaksi joukon merkityksellisiä erottuvuustekijöitä, jotka aidosti positioisivat brändin uudelle tasolle.

TOTEUTUS

Pohjatyön perusteella, ketterässä ja osallistavassa yhteistyössä Staffpointin tiimin kanssa loimme suunnitelmallisen ja vaikuttavan brändikonseptin, joka kirkasti Staffpointin tarinan ja lupauksen sekä yhtenäisti valloilleen päässeet sisällöt yhden vahvan ja kilpailijoista erottuvan ilmeen alle.

Suunnittelimme myös brändimarkkinointikampanjan, joka jalkautti uuden ilmeen ja tarinan menestyksekkäästi läpi kohderyhmien. Projekti piti sisällään kokonaisvaltaisen brändi-identiteetin kirkastuksen sekä uuden brändin jalkautuskampanjan.